Virus Maari Din Dumikit Sa Mga Damit Ayun Sa Mga Eksperto

Maraming Pilipino ang nababahala na lumabas lalo pa at laganap ang krisis na ating kinakaharap ngayon. Hindi natin malalaman kung tayo ay dinadapuan na ba ng Virus na ito.

Dahil dito, maraming katanungan ang pumapasok sa ating isip at ito ang naging sagot ng mga eksperto. Kailangan bang agarang magpalit ng damit at maligo pagtapos lumabas ng bahay?

Ang sagot, hindi ganoong kinakailangan ngunit kailangang maghugas ng kamay palagi. Ayon sa eksperto, ang maliit na virus particles ay na nakalutang sa hangin ay hindi maaabsorb ng damit dahil sa AERODYNAMICS.

Maaari bang mapunta ang Virus Particles sa buhok? Hindi ito dapat ipag alala lalo kung ikaw ay sumusunod sa tamang distansya. At kung aksidente mang nalagyan ang ating buhok, hindi ito basta makakapasok sa ating katawan dahil sa haba ng proseso bago ito mangyari.

Gaano katagal ang inilalagi nito sa mga surface o kagamitan?

Ayon sa pag aaral sa New England Journal of Medicine, maaari itong tumagal sa bakal at plastik sa loob ng 3 araw at 24 oras naman sa mga Cardboard ngunit wala pang pag aaral patungkol sa mga fabric o tela ng ating mga kasuotan.

Gaano kalaki ang tiyansang mahawa kapag ikaw ay lumabas upang mag ehersisyo?

Ang tyansa ay mababa sa dahilang hindi pinamamahayan ang labas ng ating bahay ng Virus lalo na kung malayo ito sa matataong lugar. Maaari ka pa ding makapag ehersisyo basta’t malayo sa ibang mga tao.

Ngunit para sa ikabubuti ng lahat, ugaliin pa ding maging maingat at maging malinis sa ating pangangatawan.

Importante ang madalas na paghuhugas ng kamay, pag gamit ng disinfectant solution at ang pinakamabuti ay laging manatili sa ating kabahayan.