Coronavirus Hindi Kayang Tumagal Sa Sikat Ng Araw Ayos Sa Isang US Agency

Sikat ng araw, kaya nga bang puksain ang Covid-19? Ayon sa bagong pag aaral na in-announced ng senior US official, ang bagong coronavirus na ito ay kayang puksain ng direktang init ng araw. Ayon sa kanilang government scientist, natuklasan nilang ang ultaviolet rays ay malaking bagay para mawala ang Virus Particles. Sinabi nito na ang paparating na summer season ay makakatulong sa pagpigil ng pagkalat nito.

Hindi pa isinasapubliko ang buog detalye ng pag aaral na ito kaya’t hindi pa makapagbigay ng feedback ang ibang scientist tungkol dito. Ayon sa US government, sa pamamagitan ng pagtaas ng temperatura, mas nawawala ang nga virus particles na ito.

Ngunit may ilang katanungan ang iba tungkol dito. Ayon sa kanila, gusto nilang malaman kung paano nila isinagawa ang eksperimentong ito at kung ang ginamit na init ay tugma sa temperatura ng totoong init ng araw na ating nararamdaman.

Sa kabilang banda, ibinahagi nila ang kanilang mga natuklasan sa pag aaral nila sa National Biodefense Analysis and Countermeasures Center sa Maryland. Ayon dito, sa loob ng 18 oras na nakababad ang virus sa temperaturang 21-24°c ay nakalahati nito ang buhay ng virus sa mga non porous surface gaya na lamang ng mga door knob at stainless.

Ayon sa kanila, magiging malaking tulong talaga ang init ng araw sa paglimita ng Virus na ito ngunit ayaw pa nilang ilabas ang lahat ng detalye dahil maaaring kapag nalaman ng mga tao ang tungkol dito ay balewalain na nila ang mga palatuntunan sa pagdating ng tag init.